Twitter

Ysgol Gymraeg Bro Allta

Cymreictod . Caredigrwydd . Cyfrifoldeb . Cwrteisi

Cymreictod . Caredigrwydd . Cyfrifoldeb . Cwrteisi

Croeso I Ysgol Gymraeg Bro Allta

Gweithiwn gyda'n gilydd i roi'r addysg gorau i'n plant, gan fagu cariad a pharch tuag at ieithoedd a diwylliannau cyfoethog ein gwlad, a pharch at ieithoedd a diwyllianau eraill. Ein nod yw meithrin unigolion cyflawn, caredig a chyfrifol a fydd yn aelodau gwerthfawr o'n cymdeithas ni a chymdeithas ehangach y byd.

We work together to give our pupils the best education and nurture in them a love and respect of their own rich languages and cultures as well as those of the wider world. Our aim is that our pupils should become full, caring and responsible members of our community and the community of the wider world.

read more