Ysgol Gymraeg Bro Allta

Cinio Ysgol - School Dinners

Mae'r holl fwyd a diod yr ydym yn eu cynnig yn yr ysgol yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru).

Mae pryd sy'n cynnwys dau gwrs i'ch plentyn yn £2.10.

All the food and drinks that we offer in school complies with the Healthy Eating in Schools (Nutritional Standards & Requirements) (Wales) Regulations.

A two course set main meal for your child is £2.10.