Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarthiadau

 

 

Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase

 Glas y Dorlan   Y Genhinen Bedr    Y Dderwen   

Cyfnod Allweddol 2 - Key Stage 2