Ysgol Gymraeg Bro Allta

 

Dosbarth Glas Y Dorlan

Croeso i Ddosbarth Glas y Dorlan. Rydyn ni'n ddosbarth cymysg gyda 27 o blant Blwyddyn 1 a 2. Miss Booker yw'r athrawes dosbarth ac mae Miss Sykes a Mrs Hill yn cynorthwyo./ Welcome to our class. We have 27 pupils in our  mixed year 1 and 2 class. Miss Booker is the class teacher who is assisted by Miss Sykes and Mrs Hill.

Gwybodaeth defnyddiol / Useful information

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith Cartref yn cael ei gosod yn y llyfr pob Dydd Gwener. Rhaid cwblhau gwaith a'i dychwelwyd yn nol i'r ysgol erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol / Your homework will be set in their homework books every Friday. Homework must be completed by the following Tuesday.

 

Darllen / Reading

 Bydd llyfrau darllen yn dod adref gydag eich plentyn bob wythnos a bydd rhaid dychwelyd eich llyfrau erbyn diwrnod darllen eich plentyn. Rhaid cofnodi sylwad yn llyfr cofnodion eich plentyn/ Reading books will be sent home with your child every week and they must be returned by your child's reading day. Please ensure that you comment weekly in your child's reading record to let us know how they are progressing.

 

Addysg Gorfforol / Physical Education

Mae ein gwersi ar fore dydd Mercher. Dewch i'r ysgol yn gwisgo eich gwisg ymarfer corff / Our lessons will take place every Wednesday Morning. Please come to school wearing your PE kit.

 

Thema / Theme

Ein thema'r tymor hwn yw " Ysgolion"/ Our theme this term is " Schools"