Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Glas Y Dorlan

Helo a chroeso i ddosbarth Glas y Dorlan.  Rydym ni yn ddosbarth o  unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o 28 o blant, flwyddyn 1 pur.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Glas y Dorlan  We are a class of  enthusiastic pupils. We are a class of 28 year 1 pupils.  You can see information below about our class.

Ein thema tymor yma yw: Sut ydyn ni'n wahanol? 

Our theme this term is: How are we different?

 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn eich llyfr gwaith cartref.

Your weekly homework log will be in your homework book.

 

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg / geiriau Tric a Chlic yn wythnosol. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. 

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh books / Tric a Chlic words every week. You will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading recorder once a week. 

 /docs/Cyflwyniad_Darllen_i_Rieni_2023__1_.pdf

/docs/50_geiriau_coch_-_50_Welsh_red_words_.pptx

https://drive.google.com/file/d/1NWszDa_cXbXGOyKOKRZF9BWMd6ViYzEs/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1NTgZFrsa01y4cHxTq-vV5YaNwm3nbXFD/view?usp=drive_link

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar ddydd Gwener. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons are on a Friday afternoon. Please send your child into school wearing their PE kit.

 Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Glas y Dorlan, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Glas y Dorlan visit our X page (Twitter)

- @MrsWatkinsBA

https://twitter.com/MrsWatkinsBA

cyflwyniad rieni cc2 23.pdf