Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Glas Y Dorlan

Croeso i Ddosbarth Glas y Dorlan. Rydyn ni'n ddosbarth cymysg gyda 30 o blant Derbyn a  Blwyddyn 1. Miss Rolls yw'r athrawes dosbarth ac mae Miss Rowlands yn cynorthwyo./ Welcome to our class. We have 30 pupils in our  mixed Reception and Year 1. Miss Rolls is the class teacher who is assisted by Miss Rowlands.

Gwybodaeth ddefnyddiol 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith Cartref yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom pob dydd Gwener. Rhaid cwblhau gwaith a'i dychwelwyd yn nol i'r ysgol erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol / Your homework will be set on Google Classroom every Friday. Homework must be completed by the following Tuesday.

 

Darllen / Reading

 Bydd llyfrau darllen yn dod adref gydag eich plentyn bob dydd Gwener a bydd rhaid dychwelyd eich llyfrau erbyn dydd Mawrth. Rhaid cofnodi sylwad yn llyfr cofnodion eich plentyn/ Reading books will be sent home with your child every Friday and they must be returned by the following Tuesday. Please ensure that you comment weekly in your child's reading record to let us know how they are progressing.

 

Addysg Gorfforol / Physical Education

Mae ein gwersi ar fore dydd Iau. Dewch i'r ysgol yn gwisgo eich gwisg ymarfer corff / Our lessons will take place every Thursday Morning. Please come to school wearing your PE kit.

 

Thema / Theme

Ein thema'r tymor hwn yw " Gwingo ac Ymlusgo"/ Our theme this term is " Wriggle and Crawl"