Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Jac y Jwc

 

 

Helo a chroeso i ddosbarth Derbyn Jac y Jwc .  Rydym ni'n ddosbarth o 29 unigolion brwdfrydig.    Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Derbyn Jac y Jwc. We are a class of 29 enthusiastic pupils. You can see information below about our class.

Gweler isod linc i'r cyflwyniad Cyfarfod Cyswllt Cartref.

Please see below a link to the Home Links Meeting presentation.

/docs/Cyflwyniad_Rhieni_Newydd_1.pdf

 

Ein thema tymor yma: Hunaniaeth a Pherthyn - Pwy ydw i?

Our Theme this term - Identity and Belonging - Who am I?

 

Cliciwch y linc ar gyfer ein Trosolwg Yr Hydref

Click the link to see a copy of our Autumn Term Overview. 

 

/docs/Trosolwg_Hydref_Derbyn_1.pdf

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei osod yn llyfrau gwaith cartref y plant.

Your weekly homework will be in the form of a log and will be glued into the children's homework books.

 

Darllen / Reading

Bydd y plant yn dod a llythrennau / geiriau Tric a Chlic / llyfrau darllen adref yn wythnosol. A wnewch chi eu ddychwelyd bob dydd Mawrth os gwelwch yn dda.  Bydd angen i chi fel rhieni lenwi'r cofnod darllen yn wythnosol.

The children will be bringing home letters / words / reading books weekly. Please return them every Tuesday.  Parents are asked to complete the reading recorder weekly. 

 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Llun. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons are on a Monday afternoon. Please ensure that you are wearing the appropriate kit to school

 Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Jac y Jwc, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Jac y Jwc visit our X page (Twitter)

- @MrsJamesBA