Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Jac y Jwc

Croeso i Ddosbarth Jac y Jwc!

Welcome to Dosbarth Jac y Jwc!

 

Mae yna 29 o ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn y flwyddyn hon.

Mrs James yw'r athrawes ddosbarth.

Mrs Davies, Mrs Craig, Miss Davies a Mr Williams yw'r staff cynorthwyol ffantastig sy'n helpu yn y dosbarth.

 

We have 29 children in the Reception Class this year.

Mrs James is the class teacher.

Mrs Davies, Mrs Craig, Miss Davies and Mr Williams are our fantasic support staff that help in the classroom.

 

Thema / Theme

Ein thema y tymor hwn yw 'Ein Byd Rhyfeddol'

Our theme this term is 'Our Wonderful World'

 

Darllen / Reading

Bydd angen i'r plant ddod a ffolder darllen i'r ysgol pob dydd Mawrth. Bydd y llyfrau yn dod adref ar ddydd Gwener. Gofynnwn i chi ddarllen yn rheolaid gyda'ch plentyn a chofnodi yn y llyfr cofnod.

The children will need to bring reading folders to school every Tuesday. They will be sent back home on a Friday. We ask you to read regularly with your child and comment in the reading record.

 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod pob dydd Gwener ar 'Google Classroom'. Dylid ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Homework will be set every Friday on 'Google Classroom'. It should be completed by the following Tuesday.

 

Ymarfer Corff / PE

Bydd gwersi ymarfer corff yn cymryd lle ar dydd Llun. Mae'n bwysig fod y plant yn dod i'r ysgol mewn gwisg addas.

Physical Education lessons will take place every Monday. It is important that the children wear the appropriate PE kit to school.