Ysgol Gymraeg Bro Allta

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref wythnosol yn cael ei gosod ar eich dosbartn digidol ar Google Classroom, yma. 

Your weekly homework tasks will be on your digital classroom on Google Classroom here.

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos. Bydd angen eich llyfr a chofnod yn yr ysgol bob dydd.

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other fortnight. You will need to bring your reading book to school every day.

Sillafu / Spelling 

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos canlynol. Gallwch ffeindio’r geiriau sillafu ar eich dosbarth digidol.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on your digital classroom.

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Iau. Sicrhewch eich bod yn dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff cywir - llodrau neu leggins du a chrys t plaen gwyn.

P.E. will be every Tursday afternoon. Please ensure you come to school wearing the correct kit - black shorts or leggins and a plain white t shirt.

 

Gwefannau defnyddiol: