Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth O Fôn i Fynwy

Croeso i Ddosbarth O Fon i Fynwy. Rydyn ni'n ddosbarth Blwyddyn 4 gyda 29 o blant. Miss Southwood yw'r athrawes dosbarth./ Welcome to our class. We have 29 pupils in our year 4 class. Miss Southwood is the class teacher.

Gwybodaeth ddefnyddiol / Useful information

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref wythnosol yn cael ei gosod ar Google Classroom

Your weekly homework tasks will be on Google Classroom.

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos. Bydd angen eich llyfr a chofnod yn yr ysgol bob dydd.

Aim to return your reading book and reading record to school daily. We will be reading Welsh and English books every other fortnight. You will need to bring your reading book to school every day.

Sillafu / Spelling 

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos canlynol. Gallwch ffeindio’r geiriau sillafu ar Google Classroom.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on Google Classroom.

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Iau. Sicrhewch eich bod yn dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff cywir - llodrau neu leggins du a chrys t plaen gwyn.

P.E. will be every Thursday afternoon. Please ensure you come to school wearing the correct kit - black shorts or leggins and a plain white t shirt.

Awyr agored

Mae ein gwersi awyr agored ar brynhawn dydd Llun. Sicrhewch fod dillad addas ar gyfer pob math o dywydd.

Our outdoor learning lessons will be every Monday afternoon. Make sure you have appropriate clothing for all types of weather.