Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Rhymni

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Helo a chroeso i ddosbarth Rhymni.  Rydym ni yn ddosbarth o 30 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o flwyddyn 5 pur.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Rhymni.  We are a class of 30 enthusiastic pupils. We are a class of year 5 pupils.  You can see information below about our class.

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom, yma.  

Your weekly homework log will be uploaded to your digital classroom and Google Classroom. You can access your Google Classroom here.

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. Fe allwch ddod o hyd i'r cofnod ddarllen ar Google Classroom eich plentyn. 

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. You will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading recorder once a week. The reading records may be accessed on your child's Google Classroom. 

Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar eich dosbarth digidol.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on your digital classroom.

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Gwener. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons or on a Friday afternoon. You will have to ensure that you are wearing the appropriate cit for the lesson.

 

 

Gwefannau defnyddiol: