Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Sali Mali

Croeso i Ddosbarth Sali Mali.

Welcome to Dosbarth Sali Mali.

 

Mae yna 44 o ddisgyblion yn nosbarth Sali Mali y flwyddyn hon.,22 yn y bore a 22 yn y prynhawn.

Miss Smith yw'r athrawes ddosbarth.

Miss Vanstone, Miss Greenhaf a Mr Metters yw'r staff cynorthwyol ffantastig sy'n helpu yn y Dosbarth.

There are 44 pupils in the Nursery class this year, 22 in the morning and 22 in the afternoon.

Miss Smith is the class teacher.

Miss Vanstone, Miss Greenhaf and Mr Metters are the fantastic support staff who help in the classroom.

Thema/ Theme

Ein thema y tymor hwn yw " Ein Byd Rhyfeddol.

Our theme this term is "Our Wonderful World.

 

Gwaith Cartref/ Homework

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob dydd Gwener a dyled ei gwblhau erbyn dydd Mawrth canlynol.

Homework will be sent out every Friday and should be completed by the following Tuesday.

 

Ymarfer corff/ PE

Bydd gwersi addysg gorfforol yn cymryd lle bob dydd Mawrth. Mae'n bwysig fod y disgyblion yn dod i'r ysgol mewn gwisg addas.

Physical Education lessons will take place every Tuesday. It is important that pupils wear the appropriate PE kit to school.