Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Sali Mali

 

Helo a chroeso i ddosbarth Sali Mali.  Rydym ni'n ddosbarth o 36 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth bore (19) a phrynhawn (17).  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Sali Mali.  We are a class of 36 enthusiastic pupils. We have  morning (19) and afternoon (17) sessions.  You can see information below about our class.

 

Gweler isod linc i'r cyflwyniad Cyfarfod Cyswllt Cartref.

Please see below a link to the Home Links Meeting presentation.

/docs/Cyflwyniad_Rhieni_Newydd_1_2.pdf

 

Ein thema / Our Theme this term:

Pwy ydw i? / Who am I?

 

Clicwch y linc ar gyfer ein Trosolwg Yr Hydref

Please click the link for the Autumn Term Overview 

 /docs/Trosolwg_Hydref_Meithrin.pdf

 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei gosod yn ei llyfrau gwaith cartref ar ôl hanner tymor.

Your weekly homework log will be in the childrens homework books after half term. 

 

Darllen / Reading

Ar ôl hanner tymor mi fydd y plant yn dod adref a llythrennau ac yna geiriau Tric a Chlic. Bydd y llythrennau /  geiriau yn y bagiau gwaith cartref. A wnewch chi ddychwelyd nhw ar ddydd Mawrth os gwelwch yn dda. 

After half term the children will be bringing home letters  / words from the Tric a Chlic scheme. The letters / words will be placed in the children's homework files. Please return them to school every Tuesday. 

 

 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar ddydd Gwener (ar ôl hanner tymor). Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda. 

Our P.E lessons or on a Friday (after half term).  Please ensure that you are wearing the appropriate kit to school.

 

 Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Sali Mali, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Sali Mali visit our X page (Twitter)

- @MrsKJonesBA