Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Bannau

Helo a chroeso i ddosbarth Y Bannau!

Rydym yn ddosbarth o 20 unigolyn brwdfrydig o flwyddyn 6.   Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Bannau.  We are a class of 20 enthusiastic year 6 pupils. You can see information below about our class.

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom, yma.  

Your weekly homework log will be uploaded to your digital classroom and Google Classroom. You can access your Google Classroom here.

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. 

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. 

Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar eich dosbarth digidol.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on your digital classroom.

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi addysg gorfforol ar brynhawn dydd Mercher. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons or on a Thursday afternoon. You will have to ensure that you are wearing the appropriate cit for the lesson.

Dysgu yn yr Awyr Agored / Outdoor Learning

Mae ein gwersi Dysgu yn yr Awyr Agored ar brynhawn dydd Gwener. Fe fydd angen gwisgo hen ddillad (gwrth ddŵr) i'r ysgol a dod â dillad sbâr (joggers, crys t a sanau) rhag ofn eich bod yn gwlychu.

Our Outdoor Learning lessons are on Friday afternoon. You will need to wear old (waterproof) clothes to school and bring a spare change of clothes in case they are wet from our outdoor session.