Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Cewri

Croeso i Ddosbarth Y Cewri. Rydyn ni'n ddosbarth Blwyddyn 3 gyda 29 o blant. Mr Jones yw'r athro dosbarth ac mae Miss Matthews yn cynorthwyo./ Welcome to our class. We have 29 pupils in our  year 3 class. Mr Jones is the class teacher who is assisted by Miss Matthews.

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich log gwaith cartref wythnosol yn cael ei osod ar eich dosbarth digidol ar google classroom yma / Your weekly homework log will be uploaded to your google classroom here.

Darllen / Reading

Dewch a'ch llyfr darllen a'r cofnod darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos/ Please bring your reading book and record to school every day. We will read Welsh and English on alternative weeks.

Sillafu/ Spelling

Gosodir geiriau sillafu yn wythnosol ar ddydd Gwener ar 'Google lassroom'. Fe fydd prawf ar y dydd Gwener yr wythnol canlynol. Weekly spellling will can be found on 'Google classroom every Friday afternoon. There will be a spelling test on the following Friday. 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Mercher. Sicrhewch eich bod yn dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff cywir - llodrau neu leggins du a chrys t plaen gwyn. P.E. will be every Monday afternoon. Please ensure you come to school wearing the correct kit - black shorts or leggins and a plain white t shirt.