Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Cewri

Helo a chroeso i ddosbarth Y Cewri.  Rydym ni yn ddosbarth o 19 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o flwyddyn 3 pur.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Cewri  We are a class of 19 enthusiastic pupils. We are a class of year 3 pupils.  You can see information below about our class.

 

Ein thema tymor yma: Hunaniaeth a Pherthyn - Sut ydyn ni'n dathlu ein gwahaniaethau?

Our theme this term is: Identity and belonging - How do we celebrate our differences?

Cliciwch ar y ddolen i weld ein trosolwg thema ar gyfer y tymor yma / Click on the link to see our thematic overview for this term:

/docs/Trosolwg_Thema_Hydref_3.pdf

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn eich llyfr gwaith cartref.

Your weekly homework log will be in your homework book.

 

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. 

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. You will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading record once a week. 

Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar Google Classroom.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on Google Classroom.

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Mercher. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons or on a Wednesday afternoon. You will have to ensure that you are wearing the appropriate kit for the lesson.

 

 Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Y Cewri, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Y Cewri, visit our X page (Twitter)

-@MrJonesBA

https://twitter.com/MrJonesBA

 

cyflwyniad rieni cc2 23.pdf