Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Cewri

Helo a chroeso i ddosbarth Y Cewri.  Rydym ni yn ddosbarth o 29 o ddisgyblion cyfeillgar.  Rydym yn ddosbarth o ddisgyblion blwyddyn 3.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Cewri  We are a class of 29 friendly pupils. We are a class of pupils from year 3.  You can see information below about our class.

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich log gwaith cartref wythnosol yn cael ei osod ar eich dosbarth digidol ar google classroom yma / Your weekly homework log will be uploaded to your google classroom here.

Darllen / Reading

Dewch a'ch llyfr darllen a'r cofnod darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos/ Please bring your reading book and record to school every day. We will read Welsh and English on alternative weeks.

Sillafu/ Spelling

Gosodir geiriau sillafu yn wythnosol ar ddydd Gwener ar 'Google lassroom'. Fe fydd prawf ar y dydd Gwener yr wythnol canlynol. Weekly spellling will can be found on 'Google classroom every Friday afternoon. There will be a spelling test on the following Friday. 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Llun. Sicrhewch eich bod yn dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff cywir - llodrau neu leggins du a chrys t plaen gwyn. P.E. will be every Monday afternoon. Please ensure you come to school wearing the correct kit - black shorts or leggins and a plain white t shirt.