Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Dderwen

Gwybodaeth ddefnyddiol:


Croeso i Ddosbarth Y Dderwen. Rydyn ni'n ddosbarth o 26 o blant Blwyddyn 2. Miss Mullane yw'r athrawes dosbarth ac mae Mrs Francis yn cynorthwyo.
Welcome to our class. We have 26 pupils in our Year 2 class.. The class teacher is Miss Mullane who is assisted by Mrs Francis.

Gwaith Cartref

Bydd eich Gwaith Cartref yn cael ei osod bob ddydd Gwener ar Google Classroom. Rhaid cwblhau'r gwaith a'i ddychwelyd yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol.
Your homework will be set on Google Classroom every Friday. Homework must be completed by the following Tuesday.

Darllen

Bydd llyfrau darllen yn dod adref gydag eich plentyn bob dydd Gwener a bydd rhaid dychwelyd eich llyfrau erbyn dydd Mawrth. Rhaid cofnodi sylwad yn llyfr cofnodion eich plentyn

Reading books will be sent home with your child every Friday and they must be returned by the following Tuesday. Please ensure that you comment weekly in your child's reading record to let us know how they are progressing.

 Thema/Theme

Ein thema yr hanner tymor yma yw gwingo ac ymluso. 

Our theme this half is wriggle and crawl. 

Darllen/Reading

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth. Byddwch yn mynd a llyfrau adref pob Dydd Gwener os ydy e wedi cael ei ddychwelyd.

Please return your books to school by Tuesday. You will bring reading books home every Friday if it has been returned. 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Gyrrwch eich plentyn i'r ysgol wedi gwisgo mewn crys t gwyn a joggers/llodrau du.

 Our Physical Education lessons are on a Monday. Please send your child into school wearing a white t-shirt and black joggers.