Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Y Genhinen Bedr

Croeso i Ddosbarth Y  Genhinen Bedr. Rydyn ni'n ddosbarth cymysg gyda 28 o blant Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. Miss Roberts yw'r athrawes dosbarth ac mae Miss matthews yn cynorthwyo./ Welcome to our class. We have 28 pupils in our  mixed Year 1 & Year 2 class.. The class teacher is Miss Roberts who is assisted by Miss matthews.

Gwaith Cartref/ Homework

Bydd eich gwaith Cartref yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom pob dydd Gwener. Rhaid cwblhau gwaith a'i dychwelwyd yn nol i'r ysgol erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol / Your homework will be set on Google Classroom every Friday. Homework must be completed by the following Tuesday.

Darllen/ Reading

Bydd llyfrau darllen yn dod adref gydag eich plentyn bob dydd Gwener a bydd rhaid dychwelyd eich llyfrau erbyn dydd Mawrth. Rhaid cofnodi sylwad yn llyfr cofnodion eich plentyn. Reading books will be sent home with your child every Friday and they must be returned by the following Tuesday. Please ensure that you comment weekly in your child's reading record to let us know how they are progressing.

Thema/ Theme

Ein thema'r tymor hwn yw " Gwingo ac Ymlusgo"/ Our theme this term is " Wriggle and Crawl"

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher. Gyrrwch eich plentyn i'r ysgol wedi gwisgo mewn crys t gwyn a joggers/llodrau du./ Our Physical Education lesson is every Wednesday. Please send your child dressed in a white tshirt black joggers/shorts.