Ysgol Gymraeg Bro Allta

 

Dosbarth Y Genhinen Bedr

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd. 

Here we are at the beginning of a new school year. We look forward to another happy and successful year together.

Rydym ni yn ddosbarth o 29 o blant hapus a brwdfrydig. Rydym yn ddosbarth cymysg o ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2.. Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Genhinen Bedr.  We are a class of 29 happy and enthusiastic pupils. We are a mixed class of Year 1 and Year 2 pupils..   You can see information below about our class.

Ein thema tymor yma: Hunaniaeth a Pherthyn - Beth yw fy nhymuned lleol?

Our theme : Identity and belonging - What is my local community?

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei osod yn eich llyfrau gwaith cartref. Mae angen dychwelyd y llyfr pob dydd Mawrth a gofynnir yn garedig i'ch plentyn ddefnyddio'r llyfr er mwyn arddangos y gwaith

Your weekly homework log will be in their homework book. Each pupil in Year 2 will be given a Homework book and we kindly ask each child to complete their homework weekly. You will be expected to return the homework book to school, and we kindly ask that this book is used to display their work . Homework will be set weekly on a Friday and we kindly ask that it is completed by the following Tuesday.

Darllen / Reading

Mae'n bwysig eich bod yn dod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen gydag eich plentyn yn wythnosol. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. 

It is important that your child returns their reading book to school daily. We will be reading with them every week. They will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading recorder once a week. 

 /docs/Cyflwyniad_Darllen_i_Rieni_2023_4.pdf

/docs/50_geiriau_coch_-_50_Welsh_red_words_.pptx

https://drive.google.com/file/d/1NWszDa_cXbXGOyKOKRZF9BWMd6ViYzEs/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1NTgZFrsa01y4cHxTq-vV5YaNwm3nbXFD/view?usp=drive_link

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar fore dydd Mercher. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda - crys t plaen gwyn a llodrau neu legins du.

Our P.E lessons or on a Wednesday morning. You will have to ensure that you are wearing the appropriate kit for the lesson - a plain white t shirt and black shorts or leggings.

 

Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Y Genhinen Bedr, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Y Genhinen Bedr visit our X page (Twitter)

- @genhinenbedr 

 

trosolwg thema hydref.pdf

 

cyflwyniad rieni cc2 23.pdf