Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth y Castell

Helo a chroeso i ddosbarth y Castell.  Rydym ni yn ddosbarth o 22 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth cymysg o flwyddyn 3 a 4.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth y Castell.  We are a class of 22 enthusiastic pupils. We are a mixed class of year 3 and 4 pupils . You can see information below about our class.

Ein Thema / Our Theme

Ein thema y tymor hwn fydd Chwedlau.

Our theme this term will be Myths and Legends. 

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom.  

Your weekly homework log will be uploaded to your digital classroom and Google Classroom. You can access your Google Classroom.

Darllen / Reading

Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. Fe allwch ddod o hyd i'r cofnod ddarllen ar Google Classroom eich plentyn. Mae'n bwysig bod eich llyfrau darllen yn cael eu dychwelyd i'r ysgol ar y diwrnodau isod - gweler isod.

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. Parents are asked to complete the reading recorder once a week. The reading records may be accessed on your child's Google Classroom. It is important that your reading books are returned to school on the correct day - please see below.

Amserlen darllen / Reading timetable:

Dydd Llun / Monday - Grwp Roald Dahl

Dydd Mawrth / Tuesday - Grwp Gwyn Morgan

Dydd Mercher / Wednesday - Grwp Brenda Wyn Jones

Dydd Iau / Thursday - Grwp Hedd Wyn

Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd cwis ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar Google Classroom.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling quiz on the following Friday. You can find the spelling lists on our Google Classroom.

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Mawrth. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons every Tuesday afternoon. You will have to ensure that you are wearing the appropriate cit for the lesson.