Ysgol Gymraeg Bro Allta

Hawliau Plant / Children's Rights

https://www.childcomwales.org.uk/uncrc-childrens-rights/

Llysgenhadon Gwych 2023/24 

 

 

Ein Gwaith / Our work 2023/24

  •  Rydyn ni'n derbyn hyfforddiant llysgenhadon gwych gan Rocio Cifuentes ar 12/10/23. Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed mwy am ein rôl. We are receiving ambassador training by Rocio Cifeuntes on the 12/10/23. We are looking forward to hearing more about our role as ambassadors.

Ein Gwaith / Our work 2022/23

  • Cynnal gwasanaeth ysgol am y dasg arbennig / Held an assembly to present the special mission.
  • Wnaethon ni cwrdd â Rocio Cifuentes ein comisiynydd plant i Gymru a chymryd rhan mewn gweithdy llysgenhadon. Roedd rhaid i ni greu poster i hysbysebu'r arolwg. Cawsom lawer o hwyl yn cwrdd â llysgenhadon ysgolion arall. We met Rocio Cifuentes, our children's commissioner for Wales. We took part in an ambassador work shop where we had to make a poster to advertise the survey. We had lots of fun meeting other ambassadors. 
  • Hyrwyddo Hawl y mis yn yr ysgol gan ddosbarthu posteri / Promoting Right of the month by distributing posters. 

 

Hawliau plant