Ysgol Gymraeg Bro Allta

Hawliau Plant / Children's Rights

https://www.childcomwales.org.uk/uncrc-childrens-rights/

Llysgenhadon Gwych 2022/23 

 Ein gwaith / Our work

  • Cynnal gwasanaeth ysgol am y dasg arbennig / Held an assembly to present the special mission.
  • Wnaethon ni cwrdd â Rocio Cifuentes ein comisiynydd plant i Gymru a chymryd rhan mewn gweithdy llysgenhadon. Roedd rhaid i ni greu poster i hysbysebu'r arolwg. Cawsom lawer o hwyl yn cwrdd â llysgenhadon ysgolion arall. We met Rocio Cifuentes, our children's commissioner for Wales. We took part in an ambassador work shop where we had to make a poster to advertise the survey. We had lots of fun meeting other ambassadors. 
  • Hyrwyddo Hawl y mis yn yr ysgol gan ddosbarthu posteri / Promoting Right of the month by distributing posters. 

          

 

Hawliau plant