Ysgol Gymraeg Bro Allta

PWY YW PWY

Pwy yw pwy?

Uwch-Dîm Rheoli

Pennaeth - Mrs Meinir Jones

Dirprwy Bennaeth / CADY / Uwch-Arweinydd Addysgeg - Mrs Jo Undery

Uwch-Arweinydd Addysgeg / Arweinydd Rhifedd ac Asesu - Mr Alun Johnson

Uwch-Arweinydd Addysgeg / Arweinydd Llythrennedd a CiG - Mr Morgan Griffiths

Arweinydd Lles - Miss Emmalee Southwood

 

Dosbarthiadau

Blwyddyn 6 - Y Pwll Glo - Mr Alun Johnson

Blwyddyn 6 - Y Bannau - Miss Lowri Jones

Blwyddyn 5 - Rhymni - Mr Morgan Griffiths

Blwyddyn 4 - O Fon i Fynwy - Mr Alex Knott

Blwyddyn 3/4 - Y Castell - Miss Emmalee Southwood

Blwyddyn 3 - Y Cewri - Miss Caitlin Booker

Blwyddyn 2 - Y Dderwen - Miss Eleri Rogers

Blwyddyn 1/2 - Y Genhinen Bedr - Miss Gill Roberts

Blwyddyn 1 - Glas y Dorlan - Miss Jennifer Radcliffe

Derbyn - Jini - Miss Gwen Davies

Derbyn - Jac y Jwc - Mrs Bethan James

Meithrin - Sali Mali - Miss Tanya Smith

 

Staff Gweinyddol

Gweinyddwyr - Zoe Broadhead

Gofalwr - Miss Tracy Fudge