Ysgol Gymraeg Bro Allta

PWY YW PWY

Pwy yw pwy?

Uwch-Dîm Rheoli

Pennaeth - Mrs Meinir Jones

Dirprwy Bennaeth / CADY / Uwch-Arweinydd Addysgeg - Mrs Jo Undery

Uwch-Arweinydd Addysgeg / Arweinydd Rhifedd ac Asesu - Mr Alun Johnson

Uwch-Arweinydd Addysgeg / Arweinydd Cwricwlwm i Gymru - Miss Eleri Rogers

Arweinydd Lles - Miss Emmalee Southwood

Dosbarthiadau - Athrawon/ Teachers

Blwyddyn 6 - Y Pwll Glo - Mr Alun Johnson

Blwyddyn 5 - Y Bannau - Mr Trystan Watkins

Blwyddyn 4/5 - Rhymni - Mr Loyd Griffiths

Blwyddyn 4 - O Fon i Fynwy - Miss Emmalee Southwood

Blwyddyn 3 - Y Cewri - Mr Dylan Jones

Blwyddyn 2 - Y Dderwen - Miss Eleri Rogers

Blwyddyn 1/2 - Glas y Dorlan - Miss Caitlin Booker

Blwyddyn 1 - Y Genhinen Bedr - Miss Gill Roberts

Derbyn - Jini - Mrs Nia Watkins

Derbyn - Jac y Jwc - Mrs Bethan James

Meithrin - Sali Mali - Mrs Kelsie Jones

Staff Cynorthwyol / Classroom Assistants

Meithrin - Miss A Griffiths & Miss Z Matthews 

Derbyn - Miss A Rowlands, Miss F Lewis, Mrs K Craig

Blwyddyn 1 - Miss K Vanstone & Mr C Metters

Blwyddyn 1/2 - Miss L Sykes & Mrs E Hill

Blwyddyn 2 - Miss L Francis

Mrs W Davies

Staff ychwanegol

Ysgrifenyddes / Secretary - Mrs Kelly Smart

Gofalwr / Caretaker - Miss Tracy Fudge